Facebook
NAJBLIŻSZE MSZE ŚW. I MODLITWY
O UZDROWIENIE I UWOLNIENIE

o. Józef Witko OFM

o. Pacyfik Iwaszko OFM

o. Teodor Knapczyk OFM

o. Jakub Mentel OFM

Zobacz pozostałe terminy
Facebook
REKOLEKCJE ZAMKNIĘTE

Są to ćwiczenia dla tych osób, które zdecydują się na czasowe opuszczenie swojego miejsca zamieszkania, pracy, tego wszystkiego, co na co dzień  pochłania ich czas, energię… Jest to też czas odejścia od siebie, od swoich wyobrażeń na temat życia, samego siebie, Pana Boga… Paradoksalnie nie jest to czas ucieczki od czegoś, od kogoś, ale ku czemuś… Uczestnicy są zakwaterowani w ośrodku rekolekcyjnym. Tylko te osoby mają zagwarantowany nocleg według wcześniej zgłoszonej opcji zakwaterowania, posiłków. Wspomniane wcześniej odejście dokonuje się w świetle głoszonego Słowa Bożego, modlitwy wspólnotowej, prywatnej adoracji Najświętszego Sakramentu i według uznania kierownika duchowego, indywidualnej rozmowy. Przy tej formule pobierana jest opłata pobytowa (noclegi, pełne wyżywienie, kawa, herbata). Uczestnicy rekolekcji otrzymują szczegółowy program rekolekcji w dniu ich rozpoczęcia.


REKOLEKCJE DURSZTYN
ZEMBRZYCE K/ SUCHEJ BESKIDZKIEJ

 

1-3.09.2017 - Rekolekcje - Zebrzyce  ,,Doświadczenie kryzysu a duchowy rozwój"

 

Prowadzą: O. Teodor Knapczyk OFM, O. Józef Witko OFM, O. Pacyfik Iwaszko OFM, O. Jakub Mentel OFM

O. TEODOR: Kryzys nadziei

O. JÓZEF:    Lęk i sumek - choroby duszy

O. PACYFIK: Kryzys wiary (Abraham, Mojżesz)

O. JAKUB:    Kryzys uczniów Jezusa

 


REKOLEKCJE W DURSZTYNIE

27-30.09.2017 - Rekolekcje  dla Księży

Prowadzi: O. Józef Witko OFM i O. Teodor Knapczyk OFM

 13-15.10.2017 - ,,Chwal duszo moja Pana"

Bóg chce nas obdarzyć dobrem, dlatego, że nas miłuje. Bliżej nas jest wtedy, gdy jesteśmy osaczeni trudnymi okolicznościami naszego życia. Na ramiona swoje bierze tych, co sił już nie mają, najmniejszych, najpokorniejszych, najbardziej prześladowanych. Nigdy nas nie opuszcza i zawsze nas wspomaga. Skoro jest zawsze obecny, trzeba Go chwalić. Kiedy nauczymy się wielbić Boga we wszystkich chwilach naszego życia, doświadczymy wewnętrznego pokoju i radości.

Prowadzi: O. Pacyfik Iwaszko OFM

 


3-5.11.2017 - ,,Więzy miłości" 

Bóg zaprasza do bliskich relacji. Wiąże się z człowiekiem poprzez przymierze. Niestety ludzkość wielokrotnie je zrywa, jak mówi prorok:  „Miłowałem Izraela, gdy jeszcze był dzieckiem, i syna swego wezwałem z Egiptu.  Im bardziej ich wzywałem, tym dalej odchodzili ode Mnie, a składali ofiary Baalom i bożkom palili kadzidła. A przecież Ja uczyłem chodzić Efraima, na swe ramiona ich brałem; oni zaś nie rozumieli, że troszczyłem się o nich. Pociągnąłem ich ludzkimi więzami, a były to więzy miłości” (Oz 11, 1- 4).

Prowadzący: O. Pacyfik Iwaszko OFM

 


15-17.12.2017 - ,,W Jego Ranach nasze zdrowie"

Meliton z Sardes w homilii paschalnej tak powiedział o Chrystusie: „On był w Ablu zabity, związany w Izaaku, sprzedany w Józefie, w Mojżeszu porzucony, prześladowany w Dawidzie, wyśmiany we wszystkich prorokach”. Syn Boży cierpi razem z cierpiącymi. Pan ranami swymi jest blisko naszych ran i tam wlewa uzdrawiającą moc Miłości swojej. Przynosi uzdrowienie i ukojenie w bólu. Szczególnie blisko jest przy tych najmniejszych, najpokorniejszych, złamanych na duchu, odrzuconych, poniżonych i prześladowanych.

Prowadzacy: O. Pacyfik Iwaszko OFMNAJBLIŻSZE MSZE ŚW. I MODLITWY
O UZDROWIENIE I UWOLNIENIE

o. Józef Witko OFM

o. Pacyfik Iwaszko OFM

o. Teodor Knapczyk OFM

o. Jakub Mentel OFM

Zobacz pozostałe terminy
REKOLEKCJE ZAGRANICA 2015
Ziemia Święta 19 - 27.10.2017...

Ziemia Święta 19 - 27.10.2017

22 - 30.09.2017 Medjugorie - Autokarowa

Medjugorie 13-21.10.2017

prowadzący: O. Łukasz Buksa

10-12.02.2018 160 rocznica objawień MB w Lourdes Światowy Dzień Chorych 10 – 12.02.2018 (3 dni, samolot)

Copyright © 2015 SEKRETARIATEWANGELIZACJI.PL