SEKRETARIAT EWANGELIZACJI
Facebook
NAJBLIŻSZE MSZE ŚW. I MODLITWY
O UZDROWIENIE I UWOLNIENIE

o. Józef Witko OFM

o. Pacyfik Iwaszko OFM

o. Teodor Knapczyk OFM

o. Jakub Mentel OFM

Zobacz pozostałe terminy
Facebook
REGULAMIN

 

1. Administrator Domu Rekolekcyjnego lub osoba przez niego upoważniona, ustala terminy i warunki pobytu, przyznaje pokoje i wydaje klucze. Po zakończeniu pobytu należy pozostawić klucze w drzwiach.

2. Doba noclegowa trwa od 16:00 w dniu przyjazdu do 14:00 w dniu wyjazdu, chyba, że program rekolekcji przewiduje inaczej.

3. W Domu Rekolekcyjnym obowiązuje cisza nocna od godziny 22.00 do godziny 7.00. W ciągu dnia zwłaszcza na korytarzach i holach rozmowy prowadzone są głosem umiarkowanym.

4. Dom Rekolekcyjny przeznaczony jest dla szukających modlitwy, skupienia i wypoczynku.

5. Osoby uczestniczące w rekolekcjach, skupieniu, sesjach organizowanych przez Ośrodek o swych problemach, wątpliwościach, czy decyzjach ważnych życiowo podjętych w czasie rekolekcji mogą       rozmawiać tylko z osobą prowadzącą.

6. Obowiązuje zakaz ingerowania w sprawy prywatne, problemy innych osób oraz publicznego wyrażania opinii na ich temat. Każdy uczestnik rekolekcji ma prawo do zachowania swojej                                     prywatności.

7. Obowiązuje nakaz wyłączenia telefonów komórkowych oraz innych urządzeń elektronicznych podczas Nabożeństw, konferencji, rozmów indywidualnych z osobą prowadzącą. 

8. Na terenie Domu Rekolekcyjnego obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów, picia alkoholu oraz używania środków odurzających.

9. W pokojach oraz na terenie Domu Rekolekcyjnego należy dbać o utrzymanie czystości i    porządku.

10. Za szkody materialne w pokojach odpowiadają użytkownicy, ponosząc odpowiedzialność finansową.

11. Dom Rekolekcyjny nie odpowiada za rzeczy zagubione i pozostawione na terenie obiektu i w pokojach.

12. W pokojach obowiązuje zakaz używania otwartego ognia, używania grzałek, czajników i żelazek oraz przygotowywania i spożywania posiłków.

13. Przygotowywanie i spożywanie posiłków, kawy i herbaty odbywa się w miejscach wyznaczonych.

14. Wejście na teren objęty klauzurą wyłącznie za zgodą przełożonego klasztoru.

15. Obowiązuje zakaz wchodzenia do pomieszczeń przeznaczonych dla obsługi.

16. Dom Rekolekcyjny nie ponosi odpowiedzialności za brak mediów dostarczanych przez firmy zewnętrzne.

NAJBLIŻSZE MSZE ŚW. I MODLITWY
O UZDROWIENIE I UWOLNIENIE

o. Józef Witko OFM

o. Pacyfik Iwaszko OFM

o. Teodor Knapczyk OFM

o. Jakub Mentel OFM

Zobacz pozostałe terminy
REKOLEKCJE ZAGRANICĄ
Copyright © 2015-2020 SEKRETARIATEWANGELIZACJI.PL Projekt i wykonanie: Ad-Visions